Jeżeli zapytacie, czy afirmacja poprawi jakość Waszego życia. To odpowiem: „i tak i nie”. Każda odpowiedź będzie dobra, ponieważ siła afirmacji polega na tym , że działa kiedy w nią wierzymy.

Czym są afirmację? Są pozytywnymi, twierdzącymi myślami na swój temat, na temat innych ludzi, rzeczy, zdarzeń i świata. Słowo afirmacja pochodzi z łacińskiego affirmatio, co oznacza potwierdzać, wzmacniać, równoważyć. Afirmowanie dokładnie polega na powtarzaniu pozytywnych zdań, twierdzeń na temat własnej osoby, prowadzi do identyfikowania się danej osoby z treścią wypowiadanych zdań.

„W pełni doceniam każdą chwilę życia”

Przy dotykaniu tematu afirmacji warto dodać o tym, że Nasz umysł składa się z trzech obszarów: umysłu świadomego, podświadomego i nadświadomego. Ten pierwszy, możemy nazwać umysłem logicznym. Znajdują się tutaj nasze myśli, te z których zdajemy sobie sprawę. W tej części mózgu odbywa się tak zwane logiczne myślenie i analizowanie. Z kolei umysł podświadomy to obszar, który przechowuje Nasze wcześniejsze przeżycia, wcześniej podjęte decyzje, doświadczenia i wnioski, co ułatwia Nam podejmowanie kolejnych podobnych decyzji. Te decyzje podejmujemy niejako automatycznie. A umysł nadświadomy, to tak zwana boska część umysłu, część intuicyjna i Nasza życiowa mądrość, która daje Nam głębsze wglądy.

Dzięki pracy z afimacjami oddziałujemy na nasz umysł podświadomy, co powoduje, ze zmieniamy Nasze przekonania z ograniczających na takie, które Nam służą i są dla Nas zdrowe.

Afirmacje  pozwalają transformować Nasze myśli z negatywnych na pozytywne. Praktykowanie afirmacji sprawia, że w naszym umyśle tworzą się nowe pozytywne szlaki neuronowe na rzecz zapisanych wcześniej wzorców negatywnych.  O samych przekonaniach i pracy z nimi napiszę więcej w jednym z kolejnych artykułów.

Warto dodać, że z afirmacjami pracuje się w psychologii, gdzie definiuje się je, jako zdania, które pozwalają  przekonywać siebie w myślach na swój własny temat. Stosuje się również afirmację,  jako narzędzie do samorozwoju i samodoskonalenia.

 „W każdym miejscu na Ziemi  jestem bezpieczna,

mam prawo tu być”.

Stosowanie afirmacji na co dzień polega na powtarzaniu pozytywnych przekonań, odnoszących się do własnej osoby i do otaczającego świata. Dobra afirmacja, to dobre myśli. Układamy je i powtarzamy, aby dzięki temu uzyskać pożądane efekty. Tymi efektami mogą być: większa pewność siebie, pozbycie się obaw i stresów, poprawa funkcjonowania w pracy, lepsze stosunki z otoczeniem, poprawa relacji z bliskimi  i wiele innych. Cała sztuka w praktykowaniu afirmacji polega na tym, żeby dobrze afirmacje formułować. Dwa podstawowe kryteria, o których warto pamiętać, to: po pierwsze, żeby afirmacja była realna, a po drugie, żeby dotykała sedna problemu.

Istotne jest również tworzenie afirmacji w oparciu o kilka zasad:

  • afirmacja potrzebuje mieć pozytywne przesłanie, takie które będzie generowało w Nas pozytywne emocje i odczucia, im więcej emocji włożymy w Naszą afirmację, tym szybciej będziemy zauważać jej działanie w Naszym życiu;
  • afirmacja potrzebuje byś prawdziwa, tak byśmy mogli w nią wierzyć;
  • potrzebujemy afirmować to czego chcemy, a nie to czego nie chcemy;
  • dobrze, jeżeli afirmacja jest krótka, zawiera się w jednym zdaniu i łatwo ją zapamiętać;
  • afirmacja potrzebuje być określona w czasie teraźniejszym, a nie w przyszłym (teraz jestem szczęśliwa), czas przyszły osłabia jej działanie;
  • zaczyna się od czasowników np.: „jestem”, „doświadczam”, „mam” (na przykład: „jestem wartościowa”, „jestem kochana”, „jestem zadowolona ze swojego życia”, „mam to czego pragnę”, „mam wspierających mnie przyjaciół”, „doświadczam miłości w życiu”, „doświadczam pomocy ze strony innych ludzi”).
  • zanim zbudujemy swoje afirmację warto odkryć Nasze ograniczające przekonania, odkryć co Nas blokuje;
  • Nasza podświadomość ma umysł kilkuletniego dziecka, więc ważne aby do niej mówić prostym językiem i wprost, bez żartów, aluzji i przenośni.

Afirmacje należy powtarzać jak najczęściej i każdego dnia. Ważne jest zachowanie ciągłości afirmowania.Warto powtarzać je przed snem, albo zaraz po przebudzeniu na dobre rozpoczęcie dnia.

Jak długo praktykować afirmację. Szukając odpowiedzi na to pytanie można się spotkać z różnymi koncepcjami. Są tacy, którzy uważają, że wystarczy 21 dni (tyle dni tworzy się nowy nawyk), i tacy, którzy uważają, że potrzeba dni 30, a jeszcze inni wspominają o 60.

Biorąc pod uwagę moje doświadczenie i doświadczenie moich Klientek odpowiem, że jest to sprawa dość indywidualna. W swojej pracy indywidualnej i w czasie sesji z Klientkami przyjmujemy taką zasadę, że z afirmacją pracujemy tak długo, aż stwierdzimy, że „już jest tak, jak chce myśleć”. Zanim zaczynamy pracować z afirmacjami, to najpierw pracujemy nad wizją życia prywatnego i zawodowego, której realizację afirmację mocno wspierają.

 „Przyciągam do siebie pracę zgodną z moją pasją”

Czy afirmację działają? Zasada działania afirmacji jest podobna do zasad działania prawa przyciągania.  Jeżeli myślimy o tym, czego się obawiamy, to nadajemy tym myślom  kształt i konkretny ładunek emocjonalny – dokładnie przyciągamy, to o czym myślimy. Nasza podświadomość nie odróżnia emocji, więc to  o czym myślimy  zaczyna się materializować.

Warto również wiedzieć, że  Nasza podświadomość  (tak jak dzieci) nie czyta słowa „nie”. Zachowuje się tak, jakby ono nie istniało. Co znaczy, że nie odróżni słów „nie chcę być smutna´ od „chcę być smutna” . Jeżeli sformułujemy afirmację „nie chcę być smutna” w rezultacie otrzymamy to,  czego w rzeczywistości nie chcemy.

Podsumowując: Afirmując programujemy siebie samych i Nasze życie, na to co dobre i zasobne.  Za pomocą afirmacji, jak za pomocą magnesu przyciągamy to, czego w życiu chcemy i pragniemy: poczucie własnej wartości, pewność siebie, dobrobyt, właściwych ludzi. Dlatego warto je tworzyć i z nimi pracować. Warto programować Naszą podświadomość na to co dobre i pozytywne.

Sporo przykładowych afirmacji można znaleźć w internecie, jednak najbardziej zachęcam do pisania i tworzenia własnych. Zachęcam Was do praktykowania afirmacji. Najlepiej zacząć od dziś. Zostawiam dla Was kilka inspiracji.

Podzielcie się w komentarzach Waszymi spostrzeżeniami dotyczącymi afirmacji.

Spełnionego życia! :)

Gosia

 

 

 

 

 

 

5 1 vote
Article Rating