TERAPIA METODĄ INTEGRACJI ŚWIADOMOŚCI® 

Spotkania na sesjach Terapii Metodą Integracji Świadomości, to czas w którym możesz lepiej poznać siebie, zrozumieć swoje reakcje, mieć większy wgląd w motywy swojego postępowania. W czasie sesji:

  • uzdrawiasz te obszary swojego funkcjonowania, które przeszkadzają Ci żyć tak, jak pragniesz
  • przenosisz treści nieświadome do świadomości oraz je integrujesz

 

DLA KOGO? – z jakimi problemami zgłaszają się Klienci na terapię:

 

  • nasilenie objawów takich jak np.: obniżenie nastroju, lęk, nadmierne zamartwianie się, dolegliwości somatyczne, poczucie bezsilności, braku nadziei na przyszłość, bezsenność, autoagresja;
  • trudność w poradzeniu sobie ze stanami emocjonalnymi (smutek, niepokój, wstyd, poczucie krzywdy, poczucie winy, poczucie osamotnienia itp.), które dezorganizują codzienne funkcjonowanie;
  • powtarzające się problemy w relacjach z innymi ludźmi np. poczucie odrzucenia, napady złości, wchodzenie w konflikty, izolowanie się; problemy z pieniędzmi;
  • nadużywanie substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki) oraz pogłębiające się zachowania nałogowe (hazard, nadmierne korzystanie z internetu, zakupoholizm), które zaczynają w sposób negatywny wpływać na życie osobiste oraz relacje z bliskimi i pracę zawodową.

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjny. Celem spotkania jest zrozumienie genezy problemu, W czasie terapii Klient poznaje i uczy się stosować narzędzie, które pozwolą mu samodzielnie radzić sobie ze zgłaszanymi trudnościami.

Ilość spotkań
Długość procesu terapeutycznego zależy od złożoności problemu zgłaszanego przez Klienta. Ilość spotkań kontraktowana jest na pierwszym spotkaniu.

Czas trwania sesji
Sesja procesu Integracji Świadomości nie powinna być krótsza niż 50 min. i dłuższa niż 90 min. Czas między kolejnymi sesjami nie powinien być krótszy niż 7 dni i dłuższy niż 21 dni.

TWOJA INWESTYCJA

– 350 PLN