PSYCHOTERAPIA

Psychoterapię prowadzę w nurcie Core Energetics. Jest to  metoda współczesnej psychoterapii zorientowanej na ciało, która wierzy, że ciało Człowieka wyraża jego wewnętrzne konflikty i ciało pierwsze pamięta swoje wczesnodziecięce doświadczenia.  Każda sesja łączy rozmowę i pracę z ciałem. Każda sesja jest inna, zależy to od potrzeb i specyfiki Klienta. Praca w terapii Core Energetics odbywa się poprzez ćwiczenia obejmujące ruch, oddychanie, dźwięk i inne techniki. Ćwiczenia te pozwalają Nam zrozumieć, przekształcić i odblokować obrony z przeszłości, które kiedyś ratowały Nam życie, a dziś są zbędne i nie pozwalają Nam w pełni realizować siebie i cieszyć się życiem.

Poprzez różne techniki pozbywamy się napięć w ciele i uwalniamy Naszą życiową energię, dzięki której możemy dotknąć esencji naszego bytu, źródła uzdrowienia, mądrości, radości i kreatywności.

Psychoterapia indywidualna jest specjalnym spotkaniem, które wydarza się pomiędzy dwojgiem ludzi. Jest to cykl regularnych spotkań z terapeutą. Sesja terapeutyczna trwa 50 minut i odbywa się raz w tygodniu. Długość procesu terapeutycznego zależy od określonego celu terapii i zgłaszanych problemów. Psychoterapia może być krótkoterminowa trwa do kilkunastu sesji i  zazwyczaj dotyczy bieżącej sytuacji kryzysowej lub szybkiego poradzenia sobie z aktualnym problemem oraz długoterminowa, która  trwa kilkadziesiąt sesji, a jej  celem jest głębsze poznanie siebie i wprowadzenie znaczących zmian w życiu.

Psychoterapia jest dla Ciebie, jeśli:

• zmagasz się z kryzysem życiowym, doświadczyłaś/eś traumy
• zmagasz się ze stanami depresyjnymi, nerwicą
• masz obniżony nastrój, doskwiera Ci brak energii
• zmagasz się ze strachem, lękiem, niepokojem
• czujesz, że przytłaczają Cię emocje
• masz trudność w wyrażaniu emocji
• masz za sobą doświadczenie straty kogoś bliskiego, przeżywasz żałobę
• doświadczasz trudności w relacjach z innymi ludźmi w życiu prywatnym lub zawodowym
• zmagasz się z problemem, który ciągle powraca
• czujesz bezsilność i bezradność
• dotyka Cię brak poczucia własnej wartości, negatywne przekonania, ból emocjonalny
• masz dolegliwości związane ze stresem, objawy psychosomatyczne
• chcesz mieć więcej energii do działania i do życia
• masz trudność w stawianiu granic i mówieniu o swoich potrzebach
• potrzebujesz nauczyć się, jak regulować swoje emocje i jak wspierać siebie
• budować i angażować się bardziej świadomie w relacjach
• wyrażać siebie, być autentyczną / autentycznym
• transformować ograniczające przekonania
• czuć się w życiu bezpiecznie
• odnaleźć swoją życiową drogę i misję

Core Energetics, to metoda psychoterapii opracowana przez psychiatrę Johna Pierrakosa (1921-2001), która integruje psychoterapię zorientowaną na ciało z rozwojem aspektu duchowego. Metoda ta pokazuje jak blokujemy Naszą energię w ciele i powielamy zachowania defensywne, które nabywamy w dzieciństwie, co sprawia, że prowadzimy ograniczone życie, daleko odbiegające od Naszych prawdziwych możliwości.

Oferowane przez Core Energetics techniki pracy z ciałem pozwalają wydobyć i wyrazić zablokowane/ukryte uczucia i dotrzeć do zablokowanych pokładów energii, która może być teraz wykorzystana w procesach życiowych. Jako efekt zaczynamy się głębiej angażować w życie, mamy potrzebę, aby żyć pełniej, odważniej, wyzwolona zostaje nasza kreatywność i seksualność, a związki stają się głębsze i bardziej satysfakcjonujące.

Najnowsze badania w zakresie neurobiologii coraz wyraźniej dowodzą skuteczności metod psychoterapii opartych na pracy z ciałem. Szczególnie pomocne są one w pracy z traumą oraz z osobami cierpiącymi na depresję, ataki lękowe, nerwice, dysfunkcje seksualne, uzależnienia, otyłość, chroniczne bóle mięśni. Core Energetics nie tylko niweluje symptomy, ale oddziaływuje przede wszystkim na głębokie poziomy osobowości,  zmieniając zakorzenione tam przekonania, co powoduje trwałą zmianę naszych reakcji i zachowań.

W efekcie pracy metodą Core Energetics Osoba nabiera coraz więcej pewności siebie, jest świadoma swoich uczuć, posiada solidny system wartości etycznych i moralnych oraz odwagę w ich stosowaniu. Jest świadoma konsekwencji swojego zachowania i bierze za nie odpowiedzialność, a w swoim postępowaniu  kieruje się miłością i prawością.

Jak działa Core Energetics?

W trakcie sesji Core Energetics, terapeuta pomaga Ci zidentyfikować i uwolnić nagromadzone napięcia i blokady energetyczne, które mogą być źródłem Twoich problemów emocjonalnych i psychicznych. Praca z ciałem obejmuje różnorodne techniki, takie jak ruch, oddech, ekspresja dźwiękowa i kontakt fizyczny. Te działania pomagają w rozpuszczaniu starych wzorców i uwalnianiu zablokowanej energii, co prowadzi do głębokiego uzdrowienia i odnowy.

Korzyści z Core Energetics

• Głębokie Uzdrowienie Emocjonalne: Uwalniając stłumione emocje, możesz osiągnąć większą równowagę emocjonalną i spokój wewnętrzny.
• Zwiększona Świadomość Ciała: Nauczysz się lepiej rozumieć i odczuwać swoje ciało, co poprawi Twoje ogólne samopoczucie.
• Rozwój Osobisty: Core Energetics wspiera rozwój osobisty, pomagając Ci odkryć i rozwijać swój pełny potencjał.
• Lepsze Relacje: Poprawa komunikacji i zrozumienia w relacjach z innymi ludźmi.
• Większa Energia i Witalność: Uwolnienie zablokowanej energii pozwala na odzyskanie żywotności i radości życia.

Metoda ta jest stosowana w pracy z osobami indywidualnymi, w terapii rodzinnej, małżeńskiej i grupowej.